ปัญหาสีงานไม้
DATE : 31 Mar 2020
ปัญหาพื้นไม้ภายนอกสีลอกล่อน มักเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
  1. การทาสีในช่วงที่ไม้ เปียกหรือไม้มีความชื้นสูง เช่น ก่อนหรือหลังฝนตก ส่งผลให้สีซึมลงสู่เนื้อไม้ได้ยาก เพราะมีความชื้นมาดันเอาใว้ ทำให้สีแห้งอยู่แค่ที่หน้าผิว แทนที่จะซึมลึกลงสู่เนื้อไม้ เมื่อมีการเดินหรือเหยียบย่ำไปมา ทำให้สีหลุดออกมาได้ง่าย
วิธีแก้ไข
   1. ขัดลูบหน้าผิวที่หลุดหรือใกล้จะหลุดออกให้หมด
   2. ถ้าฝนตกให้รอ 2-3 วัน เพื่่อที่ไม้จะได้คลายความชื้นออกมาก่อน
   3. ทาทับหน้าด้วยสีย้อมรักษาเนื้อไม้อีก 3 เที่ยว 


2. การทาสีในช่วงที่แดดจัด ชิ้นงานที่ทาสีสัมผัสแดดโดยตรง ทำให้มีความร้อนสูง เมื่อทาสีลงไปสียังไม่ทันได้ซึมลงเนื้อไม้ ก็แห้งเสียก่อน ทำให้สีแห้งอยู่แค่บนผิวไม้ เมือมีการใช้งานเดินเหยียบย้ำไปมาก็จะทำให้สีหลุดออกมาได้ง่ายเช่นกัน


วิธีแก้ไข
     1. ขัดลูบหน้าผิวที่หลุดหรือใกล้หลุดออกให้หมด
     2. ในการทาให้หลีกเลี่ยง แสงแดดที่จะส่องลงที่ไม้ขณะที่ทาเช่น
                ตอนเช้า ให้ทาทาทิศตะวันตกก่อนเพื่อหลบแสงแดดตอนเช้า
                บ่าย ให้ทาทางทิศตะวันออก เพื่อหลบแสงแดงเช่นกัน  
       แต่ถ้าเป้นงานพื้นที่การหลบแดดเป็นไปได้ยาก ก็แนะนำให้ทาช่วงเช้า หรือ ช่วงเย็นจะดีที่สุด
 
RELATED NEWS