ปัญหาสีงานไม้
DATE : 31 Mar 2020
ปัญหาโพลียูรีเทนแล้วลอกเป็นแผ่น ส่วนใหญ่เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น
1.การขัดหน้าผิวก่อนทาทับไม่ดี หรือไม่ได้ขัดผิวก่อนทาทับ (ให้สังเกตุพื้นทีที่หลุดถ้ามองเห็นพื้นชั้นล่างมีความเงา แสดงว่าไม่ได้มีการขัดก่อนทาทับ) ส่งผลให้เมื่อทาทับหน้าไปแล้วฟิล์มด้านบนจะหลุดร่อนได้ง่าย

 
2.อาจใข้วิธีการรองพื้นผิดวิธีเช่น การลงแป้งเพื่อให้ไม้เต็มเสี้ยนเร็ว แต่แป้งก็จะขวางการยึดเกาะของเนิ้อฟิล์มยูรีเทนกับไม้ ทำให้ฟิล้มลอกล่อนได้ง่ายวิธีแก้ไขปัญหาไม่ยากครับ
1. กรณีลอกไม่ถึงชั้นผิวไม้ ยังมีชั้นฟิล์มที่ยึดเกาะดีอยู่ ให้ขัดชั้นฟิล์มที่หลุดลอกออกให้หมด จากนั้นใช้เครื่องขัดกระดาษทรายชัดให้ให้ทั่วทั้งพื้นผิวแล้วทาทับหน้าใหม่อีก 1-2 เที่ยว
2. กระณีลอกจนถึงเนื้อไม้ให้ขัดเปิดหน้าไม้ใหม่ แล้วเริ่มทาตั้งแต่สเตปแรกเริ่มตั้งแต่การทารองพื้น 1 เที่ยว และตามด้วยสีทับหน้าอีก 3 เที่ยว และควรชัดลูบหน้าผิวทุกครั้งที่มีการทาทับ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง