สำนักงานใหญ่ บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
153/13 ซอยรองเมือง 3 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2613-8989
แฟกซ์ : 0-2217-0214
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : www.woodtect.com