สีวูดเทคมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจากทางบริษัทฯ ให้กับกิจกรรมดีๆจาก โครงการแสงสว่างเพื่อน้องปีที่ ๗
DATE : 13 Dec 2023
สีวูดเทคมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีจากทางบริษัทฯ ให้กับกิจกรรมดีๆจาก โครงการแสงสว่างเพื่อน้องปีที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านบางหอ(โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เริ่มกิจกรรม วันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง