สีวูดเทค ได้เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
DATE : 02 Dec 2022
สีวูดเทค ได้เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กับโครงการ 'เห็นแล้วใช่ มั่นใจได้' เพื่อเป็นการยืนยันและ ตอกย้ำจุดยืน ว่าสีวูดเทคใส่ใจคุณภาพชีวิตในสังคม และยังคงมุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง