ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วเป็นฟองอากาศ
DATE : 30 May 2023
ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วเป็นฟองอากาศสาเหตุ   1. เกิดจากพื้นผิวมีความร้อนสูงเกินไป
วิธีแก้ไข     ขัดลูบหน้าผิวที่มีเม็ดฟองอากาศออกให้หมด หลีกเลี่ยงการ ทาขณะพื้นผิวมีความร้อน(อาจใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดก่อน แล้วปล่อยให้ไม้แห้งจึงค่อยทาสีทับหน้าเพื่อแก้ไข)

สาเหตุ   2. เกิดจากการปัดแปรงไป-มา ทำให้เกิดฟองอากาศ
วิธีแก้ไข     ขัดลูบหน้าผิวที่มีเม็ดฟองอากาศออกให้หมด แล้วทาสีทับหน้าใหม่โดยไม่ปัดแปรงไป-มา จนเกิดฟอง ควรทาตาม ลายไม้และทาให้ช้าและเบาลงไม่ให้เกิดฟองอากาศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง