พื้นผิวแบบไหนถึงจะทาด้วย วูดเทค วอเตอร์ บล็อก ได้
DATE : 30 May 2023
พื้นผิวแบบไหนถึงจะทาด้วย วูดเทค วอเตอร์ บล็อก ได้ตอบ  ให้ใช้น้ำเปล่าทดลองหยดดูว่าน้ำซึมได้หรือไม่ ถ้าน้ำซึมได้แสดงว่าทาได้ แต่ถ้าหยดแล้วน้ำไม่ซึมผ่านแสดงว่าพื้นผิวมีการเคลือบหน้าผิวใว้แล้ว ทาไปน้ำยาก็จะไม่ซึมและเสื่อมสภาพ

 
RELATED NEWS