ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วเป็นเม็ดมีก้อนแข็ง
DATE : 30 May 2023
ทำไมทาโพลียูรีเทนแล้วเป็นเม็ดมีก้อนแข็งสาเหตุ   1. เกิดจากบริเวณพื้นทีทายูรีเทน ไม่สะอาดมีฝุ่นอยู่เป็น จำนวนมากหรือเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้เม็ดฝุ่นอาจตกลงไปได้
วิธีแก้ไข     ให้ขัดลูบหน้าผิวด้านบนเอาเม็ดฝุ่นออกแล้ว แล้วหาวิธี ป้องกันระวังเรื่องฝุ่นที่จะตกลงมาอีก เช่น ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด แล้วทาทับสีทับหน้าใหม่อีก 1 เที่ยว

สาเหตุ   2. เกิดจากตอนแบ่งยูรีเทนใส่กระป๋องเตรียมจะทา มีเม็ดฝุ่นตกลงในกระป๋อง
วิธีแก้ไข    ให้ขัดลูบหน้าผิวด้านบนเอาเม็ดฝุ่นออกแล้ว แล้วหาวิธีป้องกันระวังเรื่องฝุ่นที่จะตกลงมาอีกอาจใช้ผ้าขาวบางกรองอีกที ก่อนทาทับสีทับหน้าใหม่อีก 1 เที่ยว
 
RELATED NEWS