เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์
DATE : 13 Jun 2022
โรงแรมที่ผ่าน มาตราฐาน SHA  ตั้งอยู่บนวิวแ่น้ำปิง กลางเมืองเชียงใหม่ และมีพื้นไม้ หน้าโรงแรมที่สวย และมีขนาดที่ใหญ่ ปกป้องด้วย วูดเทค เดคกิ้งเสตน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง