แฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์ สปา
DATE : 16 Jun 2022
แฟร์เฮ้าส์ วิลล่า แอนด์สปา เป็น โรงแรมที่เป็นจุดหมายของผู้แสวงหาความเรียบง่าย ในบรรยาศ ชองที่พักแบบไทยสไตล์ เลือกใช้สีย้อมไม้วูดเทค ช่วยทำให้อารมณ์ของไม้ออกมาอย่างสมบรูณ์แบบ ด้วยคุณสมบัติ ทนต่อแดด และฝน ด้วยเม็ดสี UV BLOCK ที่อนุภาคเล็กระดับนาโน  ซึมลึก และให้ความโปร่งแสง โชว์ลายไม้อยา่งสวยงามเป็นะรรมชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง