1อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (โรงงานนวนคร) 1 อัตรา

ประสบการณ์การทำงาน :

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน
• ด้านการสรรหาพนักงาน(ลงประกาศรับสมัคร, คัดเลือก, สัมภาษณ์, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
• จัดทำค่าจ้างเงินเดือนประจำงวด
• สรุปสถิติการมาปฎิบัติงานประจำวัน, เดือน, ปี
• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ
• จัดเตรียมการฝึกอบรมและติดตามผล
• จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
• งานธุรการด้านอาคาร, แม่บ้าน, รปภ และอื่นๆ
• จัดเตรียมข้อมูลการประเมินผลประจำปี
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :

เงินเดือน(THB) :ตามโครงสร้างบริษัท

ความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
3.ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR อย่างน้อย 2 ปี
4.ต้องมีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
5.มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ
7.มีทักษะด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
8.มีความยืดหยุ่น อดทนและตรงต่อเวลา
9.มีประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมเงินเดือน B-plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์การทำงาน :

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน
• ด้านการสรรหาพนักงาน(ลงประกาศรับสมัคร, คัดเลือก, สัมภาษณ์, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
• จัดทำค่าจ้างเงินเดือนประจำงวด
• สรุปสถิติการมาปฎิบัติงานประจำวัน, เดือน, ปี
• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ
• จัดเตรียมการฝึกอบรมและติดตามผล
• จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
• งานธุรการด้านอาคาร, แม่บ้าน, รปภ และอื่นๆ
• จัดเตรียมข้อมูลการประเมินผลประจำปี
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

ประเภทงาน :

สถานที่ :

เงินเดือน(THB) :ตามโครงสร้างบริษัท

ความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  3. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ
  6. มีทักษะด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
  7. มีความยืดหยุ่น อดทนและตรงต่อเวลา
  8. มีประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมเงินเดือน B-plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ