<< ͹Ѻ    
 
 
 
 
5/05/2010
ÍÍ¡ºÙ긧ҹʶһ¹Ô¡ ã¹ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè 30/04/2553 - 05/05/2553

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ä´éÍÍ¡§Ò¹ §Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡»Õ 53 ·ÕèàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ «Öè§ÁÕ¼ÅÔµÀѳ±ì¤Ø³ÀÒ¾ªÑé¹¹Ó ¹Ó仨ѴáÊ´§ã¹§Ò¹ áÅзҧºÃÔÉÑ·Ï ¢Íá¹Ð¹Ó¼ÅÔµÀѳ±ìµÑÇãËÁèÅèÒÊØ´ ÊÕ·ÒÍÒ¤Òà Woodtect Ultra Shield ·èÒ¹ÊÒÁÒöà¢éÒªÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè http://precision.co.th/ultrashield_th.php


 
3/05/2012
·èͧà·ÕèÂÇ»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµé¡ÑºÊÕÇÙ´à·¤ »Õ2555
 
30/04/2012
Architect 2012 - Water Brick 24 - 29 àÁÉÒ¹ 2555
 
29/03/2012
Homepro Expo 15th - 2012 : Impact àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ
 
1/03/2012
ALACE Fair 2012 - ¹¤ÃËÅǧàÇÕ§¨Ñ¹·¹ì - Ê»».ÅÒÇ
 
 
  Ѻ
 
˹á ǡѺ Եѳ СԨ ŧҹҹ ҹѺ Ӷ辺 Դͺ
ISO 9001 : 2008 Certified
   
 
© Copyright 2007 Precision Engineering Co., Ltd. Developed by Marketing Dept. Precision Engineering 2010 บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
153/13 ͧͧ 3 ͧͧ ǧͧͧ ࢵѹ ا෾ 10330
สายด่วน:
02-613-8989
Ѿ :
0-2613-8989 ῡ : 0-2217-0214
: mkt@woodtect.com 䫵 : www.woodtect.com